Zapytanie ofertowe – Malowanie oznakowania poziomego 2019r

Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku ul. Witkiewicza 8 zaprasza do złożenia ofert cenowej dla zamówienia  : Malowanie oznakowania poziomego  ulic powiatowych wg wykazu  ( w ilości zgodnie
z załączonym  przedmiarem)  na ternie miasta Sanoka