Zapytanie ofertowe – Dostawa samochodu brygadówka 2019

Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku ul. Witkiewicza 8 zaprasza do złożenia ofert cenowej na dostawę używanego samochodu typu brygadówka o wymaganiach określonych z opisem stanowiącym zał. nr 1 do niniejszego zapytania