Ogłoszenia 2022

Ogłoszenia z 2022 roku.

Plan zamówień 2022r

Zapytanie ofertowe – utrzymanie drzew przydrożnych 2022

Zapytanie ofertowe – wymiana oznakowania pionowego na przejściu dla pieszych – 2232R ul. Jana Pawła

Zapytanie ofertowe – dostawa znaków drogowych 2022r

Zapytanie ofertowe – Jednorazowe sprzątanie śmieci z pasa drogowego 2022

Zapytanie ofertowe – Dostawa masy mineralno-asfaltowej 2022

Zapytanie ofertowe – świadczenie usług warsztatowych 2022

Zapytanie ofertowe – wykonanie remontów cząstkowych 2022

Zapytanie ofertowe – dostawa emulsji 5 t 2022

Zapytanie ofertowe – odmulanie 2022

Zapytanie ofertowe – Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni 2022

Zapytanie ofertowe – Odnowienie oznakowania poziomego 2022

Zapytanie ofertowe – sporządzenie map akustycznych 2022

Zapytanie ofertowe – naprawa poboczy 2022

Zapytanie ofertowe – Remont składnicy akt 2022

Zapytanie ofertowe – dostawa kosiarki 2022

Zapytanie ofertowe – wykonanie operatu wodnoprawnego 2022

Zapytanie ofertowe – mechaniczne zamiatanie ulic 2022

Plan zrównoważonej mobilności 2030+

Zapytanie ofertowe – Awaryjny remont kolektora kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 2257R

Zapytanie ofertowe – dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem ilości 75t 2022

Ogłoszenie o zamówieniu – Zimowe utrzymanie dróg 2022

Ogłoszenie o zamówieniu – Przebudowa drogi powiatowej nr 2235R Sanok-Dobra

Ogłoszenie o zamówieniu – Przebudowa drogi powiatowej nr 2227R Załuż – Lesko

Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawa paliw 2022

Zapytanie ofertowe – opróżnianie koszy ulicznych 2022