Zapytanie ofertowe – Dostawa masy mineralno-asfaltowej 2022

Dostawa masy mineralno- asfaltowej remontowej dla ruchu średniego KR-2 do wbudowania na gorąco ( warstwa ścieralna) na drogach powiatowych będących w zarządzie PZD Sanok w ilości 250 ton

Zapytanie ofertowe – dostawa masy 250t 2022


2022-03-21
Modyfikacja  opisu zapytania ofertowego

Modyfikacja zapytania ofertowego na dostawę masy mineralno – asfaltowej_2022


2022-03-25
Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otawrcia ofert -Dostawa masy mineralno – afaltowej 2022