Zapytanie ofertowe – sporządzenie map akustycznych 2022

Zapytanie ofertowe

w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości niższej niż 130000,00 zł bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), na podst. art. 2 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy.

Nazwa zadania: Sporządzenie map hałasu dla dróg powiatowych nr 2252R ul. Jagiellońska, nr 2233R ul. Kościuszki, 2241R ul. Rymanowska w Sanoku o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie o łącznej długości 1731m

Zapytanie ofertowe – mapy akustyczne

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3do zapytania ofertowego

Powiat Sanocki – opracowanie wyników pomiarów natężenia ruchu drogowego 2022r.

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY – mapy akustyczne 2022


2022-05-25
Modyfikacja treści zapytania ofertowego

Modyfikacja treści zapytania ofertowego – sporządzenie map hałasu 2022


2022-05-31
Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otawrcia ofert – Mapy akustyczne 2022