Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawa paliw 2022

Sukcesywny bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych oraz sprzętu będącego na wyposażeniu Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku ul. Witkiewicza 8 w ilościach :,benzyna bezołowiowa -4000 l, olej napędowy – 32000l

Identyfikator postępowania: 0e9021d2-d4f7-4cd0-a083-4721f5480e0b

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny: ocds-148610-6daff727-76da-11ed-b4ea-f64d350121d2

miniPortal (uzp.gov.pl)