Zapytanie ofertowe – naprawa poboczy 2022

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości niższej niż 130000,00 zł bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), na podst. art. 2 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy.

Nazwa zadania:
Naprawa poboczy dróg powiatowych nr 2212RSanok – Bukowsko , nr 2229R Prusiek – Wysoczany , nr 2225R Sanok – Dobra , nr 2207 R Pisarowce – Nowotaniec

Zapytanie ofertowe – naprawa poboczy 2022

Kosztorys ofertowy – naprawa poboczy 2022


2022-06-01
Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otawrcia ofert -naprawa poboczy 2022


2022-06-07
Informacja o unieważnieniu

Informacja o unieważnieniu – naprawa poboczy 2022