Zapytanie ofertowe – dostawa znaków drogowych 2022r

Sukcesywny zakup znaków drogowych wielkości średniej odblaskowych II generacji , urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz słupków do znaków drogowych wraz z dostawą z przeznaczeniem na drogi powiatowe na terenie Powiatu Sanockiego zgodnie z zbiorczym zestawieniem znaków, urządzeń BRD, słupków stanowiącym załącznik nr 3 do do niniejszego zapytania

Zapytanie ofertowe – dostawa znaków drogowych


2022-02-11

Odpowiedzi do zapytania

Odpowiedzi do zapyatnia ofertowego – dostawa znaków drogowych


2022-02-21

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert – sukcesywny zakup znaków drogowych 2022