Zapytanie ofertowe – Jednorazowe sprzątanie śmieci z pasa drogowego 2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

              w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości niższej niż 130000,00 zł
bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), na podst. art. 2 ust. 1 pkt 1  cytowanej ustawy

Nazwa zadania:

Jednorazowe sprzątanie  śmieci z pasa drogowego dróg powiatowych  będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku  wg załączonego wykazu

Zapytanie ofertowe – sprzątanie śmieci z pasa drogowego

Wykaz dróg – sprzatanie śmieci z pasa drogowego


2022-03-15
Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otawrcia ofert -Jednorazowe sprzatanie śmieci z pasa drogowego