Zapytanie ofertowe – mechaniczne zamiatanie ulic 2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości niższej niż 130000,00 zł bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), na podst. art. 2 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy.
Nazwa zadania:
Trzykrotne mechaniczne zamiatanie ulic powiatowych w zakresie przestrzeni przykrawężnikowej 0,5m, według ustalonego harmonogramu, będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku.

Zapytanie ofertowe – mechaniczne zamiatanie ulic 2022

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY – zamiatanie ulic 2022


2022-06-30
Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otawrcia ofert – trzykrotne mechaniczne zamitanie 2022