Ogłoszenia 2020

Ogłoszenia z 2020 roku.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020r.

Zapytanie ofertowe – dostawa znaków drogowych 2020

Dot. Zapytanie ofertowe – dostawa znaków drogowych 2020r.

Ogłoszenie o wyborze oferty – znaki drogowe 2020r.

Zapytanie ofertowe – dostawa masy asfaltowej 2020

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej do 30 000 EURO – Opróżnianie koszy 2020r.

Zestawienie złożonych ofert – dostawa masy asfaltowej 2020r

Zestawienie złożonych ofert – opróżnianie koszy 2020r

Zapytanie ofertowe – dostawa emulsji 2020r.

Zestawienie złożonych ofert – dostawa emulsji 2020r.

Zapytanie ofertowe na podstawie – malowanie oznakowania poziomego ulic 2020r.

Zestawienie złożonych ofert – malowanie oznakowania 2020r

Ogłoszenie o wyborze oferty – malowanie oznakowania 2020r.

Ogłoszenie o zamówieniu – dostawa ciągnika 2020r.

Odpowiedź na zapytanie – dostawa ciągnika 2020r.

Lista ofert – dostawa ciągnika 2020r.

Ogłoszenie o wyborze oferty – dostawa ciągnika 2020

Ogłoszenie o zamówieniu – Zimowe utrzymanie dróg 2020

Odpowiedz na zapytanie do SIWZ – Zimowe utrzymanie dróg 2020

Zapytanie ofertowe – dostawa płyty sklejkowej 2020

Informacja z otwarcia ofert – zimowe utrzymanie dróg 2020

Informacja z otwarcia ofert – zimowe utrzymanie dróg 2020 – po zakończeniu sesji otwarcia

Zapytanie ofertowe – wycinka drzew 2020

Zapytanie ofertowe – Dostawa samochodu osobowego typu kombi van 2020

Informacja o wyborze oferty – zimowe utrzymanie dróg 2020

Odpowiedzi do zapytania ofertowego – dostawa samochodu typu kombi VAN 2020

Informacja o wyborze oferty – dostawa samochodu 2020

Zapytanie ofertowe – dostawa kosiarki bijakowej 2020

Zapytanie ofertowe – odmulanie 2020

Informacja o unieważnieniu postępowania – odmulanie 2020

Zapytanie ofertowe – opróżnianie koszy 2020

Zapytanie cenowe – zbieranie padłych zwierząt 2020

Zapytanie ofertowe – dostawa paliw płynnych 2020

Odpowiedz do zapytania – dostawa paliw płynnych 2020

Zestawienie ofert – zbieranie padłych zwierząt 2020

Zestawienie ofert – opróżnianie koszy 2020

Informacja o wyborze oferty – dostawa paliwa 2020