Informacja o unieważnieniu postępowania – odmulanie 2020

Dot. Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku ul. Witkiewicza 8 zaprasza do złożenia ofert cenowej dla zamówienia :

Odmulanie odcinkowe rowów w ciągu dróg powiatowych

-nr 2255 R Wujskie przez wieś od km 0+009 do km 3+266

-nr 2218R Raczkowa — Mrzygłód od km 0+000 do km 0+400

-nr 2046R Krzemienna Raczkowa — Jurowce od km 12+773 do km 12+963 Zakres robót zgodnie zał. kosztorysem ofertowym.

Informacja o uniewaznieniu – odmulanie 2020