Zapytanie ofertowe – Dostawa samochodu osobowego typu kombi van 2020

Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu kombi van”

Wymagania określone zgodnie z opisem stanowiącym zał. nr 1 do niniejszego zapytani

Zapytanie ofertowe – dostawa samochodu 2020