Informacja z otwarcia ofert – zimowe utrzymanie dróg 2020 – po zakończeniu sesji otwarcia

dot. Zimowe całodobowe utrzymanie dróg powiatowych w ilości km 207,236 w sezonie zimowym 2020/2021 będących w Zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku

Informacja z otwarcia ofert – zimowe utrzymanie dróg 2020_po sesji