Zapytanie ofertowe – dostawa emulsji 2020r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku ul. Witkiewicza 8 zaprasza do złożenia ofert cenowej dla zamówienia dot. dostawy emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej K1-65 do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg w ilości 10 t o wartości szacunkowej < 30000 EUR