Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej do 30 000 EURO – Opróżnianie koszy 2020r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku niniejszym zaprasza Wykonawców do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi: całoroczne opróżnianie koszy ulicznych w ilości 10 szt. zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych : ul. Kościuszki, ul. Mickiewicza będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku w granicach administracyjnych miasta Sanoka.