Informacja o wyborze oferty – dostawa samochodu 2020

dot.

Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu kombi van”

Wymagania określone zgodnie z opisem stanowiącym zał. nr 1 do niniejszego zapytani

Informacja o wyborze oferty – dostawa samochodu 2020