Zestawienie ofert – zbieranie padłych zwierząt 2020

Dot. Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (z 2019 r. poz.1843 z późn. zm )

Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku ul. Witkiewicza 8 zaprasza do złożenia ofert cenowej dla zamówienia : zbieranie , transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt z pasa drogowego dróg powiatowych będących w zarządzie tut, zarządu dróg .

Zestawienie ofert – zbieranie padłych zwierząt 2020