Ogłoszenie o wyborze oferty – znaki drogowe 2020r.

Przedmiot zamówienia :

Sukcesywny zakup i dostawa znaków drogowych wielkości średniej odblaskowych II generacji w roku 2020