Zapytanie ofertowe – dostawa płyty sklejkowej 2020

Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ,2215 z późn. zm.)

Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku niniejszym zaprasza Wykonawców do złożenia oferty cenowej na dostawę płyty sklejkowej wodoodpornej powlekanej filtrem fenylowym z jednej strony antypoślizgowa o wym . 150x300x1,8 cm w ilości 40 szt.

Zapytanie ofertowe – dostawa płyty sklejkowej 2020