Zestawienie ofert – opróżnianie koszy 2020

Dot. Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku niniejszym zaprasza Wykonawców do zlożenia oferty cenowej na wykonanie usługi: całoroczne opróżnianie koszy ulicznych w ilości 10 szt. zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych : ul. Kościuszki, ul. Mickiewicza będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku w granicach administracyjnych miasta Sanoka.

Zestawienie ofert – opróżnianie koszy 2020