Zestawienie złożonych ofert – dostawa emulsji 2020r.

Dot. złożenia ofert cenowej dla zamówienia dot. dostawy emulsji asfaltowej kationowej szybko rozpadowej K1-65 do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg w ilości 10 t . o wartości szacunkowej < 30000 EUR.