Ogłoszenie o wyborze oferty – malowanie oznakowania 2020r.

Dot. Malowanie oznakowania poziomego ulic na terenie miasta Sanoka i dróg powiatowych wg wykazu (w ilości zgodnie z załączonym i przedmiarami) będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku.