Zestawienie złożonych ofert – dostawa masy asfaltowej 2020r

Przedmiot zamówienia:
Dostawa masy mineralno- asfaltowej remontowej dla ruchu średniego KR-2 do wbudowania na gorąco ( warstwa ścieralna) na drogach powiatowych będących w zarządzie PZD Sanok w ilości ok. 400 ton