Odpowiedzi do zapytania ofertowego – dostawa samochodu typu kombi VAN 2020

dot.

Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu kombi van”

Wymagania określone zgodnie z opisem stanowiącym zał. nr 1 do niniejszego zapytani

Odpowiedzi do zapytania – dostawa samochodu kombi van 2020