Odpowiedz na zapytanie do SIWZ – Zimowe utrzymanie dróg 2020

Dot. Zimowe całodobowe utrzymanie dróg powiatowych w ilości km 207,236 w sezonie zimowym 2019/2020 będących w Zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku

Odpowiedzi na zapytanie – Zimowe utrzymanie dróg 2020