Zapytanie ofertowe – dostawa kosiarki bijakowej 2020

Dostawa kosiarki bijakowej tylno-bocznej do koszenia traw na poboczach dróg. Zgodnie z opisem stanowiącym zał. nr 1 do niniejszego zapytania

Zapytanie ofertowe – dostawa kosiarki 2020