Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020r.