Ogłoszenia 2017r

Ogłoszenia z 2017 roku.

Ogłoszenie o wyborze oferty – opróżnianie koszy 2017

Zapytanie ofertowe – usuwanie padłych zwierząt 2017

Ogłoszenie o wyborze oferty – Dostawa paliwa 2017

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej do 30 000 EURO – opróżnianie koszy 2017

Ogłoszenie o zamówieniu – dostawa paliwa 2017/2018

Ogłoszenie o wyborze oferty – Zimowe utrzymanie dróg 2017/2018 IV

Ogłoszenie listy oferentów – Zimowe utrzymanie dróg 2017/2018 IV

Ogłoszenie o zamówieniu – Zimowe utrzymanie dróg 2017/2018 IV

Ogłoszenie o unieważnieniu – Zimowe utrzymanie dróg 2017/2018 III

Ogłoszenie o wyborze oferty – dostawa ciągnika 2017 II

Ogłoszenie listy ofert – Zimowe utrzymanie dróg 2017/2018 III

Ogłoszenie listy ofert – Dostawa ciągnika II

Ogłoszenie o zamówieniu – Zimowe utrzymanie dróg 2017/2018 III

Ogłoszenie o zamówieniu – dostawa ciągnika z wyposażeniem II

Ogłoszenie o unieważnieniu – Zimowe utrzymanie dróg 2017/2018 II

Ogłoszenie listy ofert – dot. Zimowe utrzymanie dróg 2017/2018 II

Ogłoszenie o zamówieniu – Zimowe utrzymanie dróg 2017/2018 II

Ogłoszenie o unieważnieniu – Zimowe utrzymanie dróg 2017/2018

Ogłoszenie o unieważnieniu – Dostawa ciągnika z wyposażeniem

Ogłoszenie listy ofert – dot. Zimowe utrzymanie dróg 2017/2018

Ogłoszenie o zamówieniu – Zimowe utrzymanie dróg 2017/2018

Ogłoszenie listy ofert – dot. przeglądy dróg/mostów 2017r.

Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawa ciągnika z wyposażeniem

Zapytanie ofertowe przeglądy roczne dróg i obiektów mostowych 2017

Zapytanie ofertowe – malowanie oznakowania poziomego

Ogłoszenie o wyborze oferty – tarcica 2017

Zapytanie ofertowe – dostawa tarcicy 2017

Zapytanie ofertowe – dostawa masy 2017

Zapytanie cenowe – Dostawa emulsji 2017

Ogłoszenie o wyborze oferty cenowej – dostawa znaków drogowych 2017

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu – znaki drogowe 2017

Zapytanie ofertowe – zwierzęta 2017