Ogłoszenie o zamówieniu – Zimowe utrzymanie dróg 2017/2018

Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku: Zimowe całodobowe utrzymanie dróg powiatowych w ilości km 192,749 w sezonie zimowym 2017/2018 będących w Zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Ogłoszenie nr 593200 zima 2017-2018

SIWZ Zima 2017/2018