Zapytanie ofertowe – Malowanie oznakowania poziomego

Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku ul. Witkiewicza 8 zaprasza do złożenia ofert cenowej dla zamówienia  : Malowanie oznakowania poziomego  ulic powiatowych : Rymanowskiej , Kościuszki, Jagiellońskiej , Słowackiego , Podgórze( w ilości zgodnie z załączonym i przedmiarami )  na ternie miasta Sanoka

Zapytanie ofertowe – malowanie oznakowania