Ogłoszenie o wyborze oferty – Dostawa paliwa 2017

Ogłoszenie o wyborze oferty
Wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy – z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2015r poz.2164 z późn. zm. ) na podstawie art. 4 pkt 8
Przedmiot zamówienia : Sukcesywny bezgotówkowy zakup bez użycia kart paliwowych paliw płynnych do samochodów służbowych oraz sprzętu będącego na wyposażeniu Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku

Paliwo wyniki 2017