Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawa ciągnika z wyposażeniem II

Ogłoszenie nr 605056-N-2017 z dnia 2017-10-20 r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku: Dostawa ciągnika wraz pługiem do odśnieżania , rozsiewaczem , kosiarką bijakową „
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Ogłoszenie nr 605056 – dostawa ciągnika 2017 II

SIWZ – dostawa ciągnika 2017 II