Zapytanie ofertowe – usuwanie padłych zwierząt 2017

Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku ul. Witkiewicza 8 zaprasza do złożenia ofert cenowej dla zamówienia : zbieranie , transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt z pasa drogowego dróg powiatowych będących w zarządzie tut. zarządu dróg.

Zwierzęta – zapytanie ofertowe 2017