Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej do 30 000 EURO – opróżnianie koszy 2017

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej do 30 000 EURO

Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku niniejszym zaprasza Wykonawców do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi: całoroczne opróżnianie koszy ulicznych
w ilości 48 szt. zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku w granicach administracyjnych miasta Sanoka.

Zaproszenie do SKŁADANIA OFERT – odbiór śmieci 2017

umowa wzór – odbiór śmieci 2017

wykaz koszy 2017