Ogłoszenie o zamówieniu – Zimowe utrzymanie dróg 2017/2018 IV

Ogłoszenie nr 611543-N-2017 z dnia 2017-11-06 r.
Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku: „Zimowe całodobowe utrzymanie dróg powiatowych w ilości km 192,749 w sezonie zimowym 2017/2018 będących w Zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Ogłoszenie nr 611543 zima IV przetarg

SIWZ – zima 2017-2018 IV przetarg