Ogłoszenie o zamówieniu – Zimowe utrzymanie dróg 2017/2018 III

Ogłoszenie nr 605509-N-2017 z dnia 2017-10-23 r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku: „Zimowe całodobowe utrzymanie dróg powiatowych w ilości km 192,749 w sezonie zimowym 2017/2018 będących w Zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Ogłoszenie nr 605509 zima III przetarag

SIWZ 2017-2018 zima III przetarg