Ogłoszenie o wyborze oferty – Zimowe utrzymanie dróg 2017/2018 IV

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zimowe całodobowe utrzymanie dróg powiatowych w ilości km 192,749 w sezonie zimowym 2016/2017 będących w Zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku
CPV – 90620000-9 usługi odśnieżania
90630000-2 usługi usuwania oblodzeń
90610000-6 usługi sprzątania i zamiatania ulic

Ogłoszenie wyników zima 2017 – 2018 IV