Zapytanie ofertowe – dostawa masy 2017

Dostawa masy mineralno- asfaltowej remontowej dla ruchu średniego KR-2 do wbudowania na gorąco ( warstwa ścieralna) na drogach powiatowych będących w zarządzie PZD Sanok w ilości 300 ton

Masa asfaltowa 2017 – zapytanie