Ogłoszenia 2018r

Ogłoszenia z 2018 roku.

Ogłoszenie o unieważnieniu <30 000 EURO – śmieci 2018

Ogłoszenie o zamówieniu <30 000 EURO – śmieci 2018

Zapytanie ofertowe – zwierzęta 2018

Ogłoszenie o zamówieniu – dostawa paliwa 2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – samochód ciężarowy 2018

Informacja o wyborze oferty – zimowe utrzymanie dróg 2018 II

Informacja z otwarcia ofert – dostawa samochodu ciężarowego 2018

Odpowiedź na wyjaśnienie treści SIWZ – Samochód ciężarowy 2018

Informacja o unieważnieniu – Zimowe utrzymanie dróg 2018 II

Informacja z otwarcia ofert – Zimowe utrzymanie dróg 2018 II

Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawa używanego samochodu ciężarowego 2018

Sprostowanie omyłki pisarskiej – dot. Zimowe utrzymanie dróg 2018 II

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Remont mostu Mrzygłód

Informacja o otwarciu ofert – Remont mostu Mrzygłód

Ogłoszenie o zamówieniu – Zimowe utrzymanie dróg 2018 II

Ogłoszenie o unieważnieniu – zimowe utrzymanie dróg 2018/2019

Informacja z otwarcia ofert – Zimowe utrzymanie dróg

Ogłoszenie o zamówieniu – Remont mostu Mrzygłód

Ogłoszenie o zamówieniu – Zimowe utrzymanie dróg 2018/2019

Lista wykonawców którzy złożyli oferty – Przegląd dróg 2018

Zapytanie ofertowe – Przeglądy roczne dróg i obiektów mostowych 2018

Zestawienie ofert – malowanie oznakowania dróg 2018

Zapytanie ofertowe – Malowanie oznakowania poziomego 2018

Ogłoszenie o wyborze oferty – Dostawa tarcicy 2018

Zapytanie ofertowe – Dostawa tarcicy 2018

Ogłoszenie o wyborze oferty – Dostawa emulsji 2018

Ogłoszenie o wyborze oferty – Dostawa barier 2018

Ogłoszenie o wyborze oferty – Dostawa masy asfaltowej 2018

Zapytanie cenowe – dostawa barier 2018

Zapytanie ofertowe – Dostawa emulsji asfaltowej 2018

Zapytanie ofertowe – Dostawa masy asfaltowej 2018

Plan zamówień 2018

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej – Dostawa znaków drogowych 2018

Zapytanie ofertowe – Znaki drogowe 2018