Ogłoszenie o wyborze oferty – Dostawa barier 2018

Przedmiot zamówienia :
Dostawa barier energochłonnych stalowych jednostronnych SP-05/4(kompletne z całym systemem montażowym i elementami odblaskowymi)
w ilości wg kosztorysu ofertowego

Ogłoszenie o wyborze oferty – Dostawa bariery 2018