Zapytanie ofertowe – zwierzęta 2018

Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn.zm.)

Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku ul. Witkiewicza 8 zaprasza do złożenia ofert cenowej dla zamówienia  :  zbieranie , transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt  z  pasa drogowego dróg powiatowych będących w zarządzie tut. zarządu dróg .