Ogłoszenie o zamówieniu – dostawa paliwa 2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy –  z dnia 29 stycznia 2004r  Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2018r poz.1986 z późn. zm. ) na podstawie art. 4 pkt 8

Zamawiający : Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku , ul. Witkiewicza 8, 38-500 Sanok, woj. podkarpackie, tel. 013 4642445, faks 013 4642445.

Przedmiot zamówienia : Sukcesywny bezgotówkowy zakup bez użycia  kart paliwowych paliw płynnych do samochodów służbowych oraz sprzętu będącego na wyposażeniu Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku ul. Witkiewicza 8 w ilościach :

  1. PB -3800L

2. Olej napędowy – 26 000L

Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawa paliwa 2018-2019