Ogłoszenie o zamówieniu – Remont mostu Mrzygłód

Ogłoszenie nr 622690-N-2018 z dnia 2018-09-27 r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku: Awaryjna wymiana dyliny pod łożyskami na filarach obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2220R Mrzygłód – Tyrawa Wołoska w km 0+360 w miejscowości Mrzygłód

Ogłoszenie nr 62269 – Most w Mrzygłodzie

SIWZ -most Mrzygłód – Awaria

DT-Most Mrzygłód 2018

Decyzja z nadzoru budowlanego – Most Mrzygłód 2018