Informacja o wyborze oferty – zimowe utrzymanie dróg 2018 II

dot. Zimowe całodobowe  utrzymanie dróg powiatowych w ilości  km 205,085  w sezonie zimowym 2018/2019 będących w Zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku

Informacja o wyborze oferty – zimowe utrzymanie dróg 2018 II