Odpowiedź na wyjaśnienie treści SIWZ – Samochód ciężarowy 2018

Odpowiedź na wyjaśnienie treści SIWZ

Dot.      postępowania znak : ZP.2520.1.2018 dostawa używanego samochodu ciężarowego komunalnego  wraz z pługiem do odśnieżania oraz piaskarko – solarką  szt. 1

Odpowiedź na zapytanie – Samochód 2018