Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawa używanego samochodu ciężarowego 2018

Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku: Dostawa używanego samochodu ciężarowego komunalnego wraz z pługiem do odśnieżania oraz piaskarko –solarką
Ogłoszenie nr 638924 samochód 2018

SIWZ – samochód 2018