Zestawienie ofert – malowanie oznakowania dróg 2018

Zestawienie złożonych ofert

Przedmiot zamówienia :
Malowanie oznakowania poziomego ulic powiatowych wg wykazu ( w ilości zgodnie
z załączonym i przedmiarami ) na ternie miasta Sanoka

Zestawienie ofert – malowanie oznakowania dróg 2018