Ogłoszenie o zamówieniu – Zimowe utrzymanie dróg 2018/2019

Ogłoszenie nr 620737-N-2018 z dnia 2018-09-24 r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku: Zimowe całodobowe utrzymanie dróg powiatowych w ilości km 205,085 w sezonie zimowym 2018/2019 będących w Zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku
Ogłoszenie o zamówieniu nr 620737- zima 2018

SIWZ – zima 2018