Informacja o otwarciu ofert – Remont mostu Mrzygłód

Informacja z otwarcia ofert o zamówienie publiczne dotyczące :  

Awaryjna wymiana dyliny pod łożyskami na filarach obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2220R Mrzygłód – Tyrawa Wołoska w km 0+360 w miejscowości Mrzygłód

Informacja z otwarcia ofert – Awaria Mostu w Mrzygłodzie